تجهیز و نصب فلومتر الکترومغناطیسی در خراسان رضوی

تعدادی فلومتر الکترومغناطیسی برای شرکت آب و فاضلاب شهرستان‌های استان خراسان رضوی (سبزوار، سرخس، قلندرآباد، آبرود و نیشابور) نصب و…