تعمیر تخصصی دبی سنج های خارجی

در صورت درخواست مشتری، امکان انجام تعمیرات بر روی دبی‌سنج‌های خارجی یا قدیمی، تعویض و به روز رسانی توسط فراسنج ابزار وجود دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست می‌توانید با کارشناسان فراسنج ابزار تماس بگیرید.