الزامات و استانداردها

استاندارد فلنج فلومتر

در طراحی و ساخت فلنج فلومترهای آلتراسونیک و الکترومغناطیسی از استاندارد DIN 2502 استفاده می‌شود. برای مشاهده استاندارد مربوطه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

همچنین می‌توانید جهت مشاهده استانداردهای در نظر گرفته شده در فلنج‌های شرکت فراسنج بر روی لینک زیر کلیک کنید:

استاندارد لوله فلومتر

در طراحی و ساخت لوله فلومترهای آلتراسونیک و الکترومغناطیسی از استاندارد ASME B36.19M استفاده می‌شود. برای مشاهده استاندارد مربوطه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

همچنین می‌توانید جهت مشاهده استانداردهای در نظر گرفته شده در فلنج‌های شرکت فراسنج بر روی لینک زیر کلیک کنید: