ارتفاع‌سنج آلتراسونیک ULM102

تعیین ارتفاع مایعات به روش آلتراسونیک با دقت بالا