دبی سنجی

بنا به درخواست مشتری، فراسنج ابزار این امکان را فراهم کرده است تا اندازه‌گیری دبی و توتال به صورت موردی، دوره‌ای یا دائمی بدون خرید دستگاه و به صورت خدمات صورت گیرد. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست با کارشناسان فراسنج ابزار تماس بگیرید.