شرکت فراسنج ابزار

اولین تولیدکننده فلومتر آلتراسونیک در ایران